عسارت ایام بیگاری

مصطفی

سلام من برج 5 سال 93 تصادف کردم بنده شاغل روزمزد یک شرگت بدون بیمه و به طور قراردادی بودم و بعد از تصادف قادر به گار نبودم و تا آخر 94 در دادگاه کیفری پرونده باز بود بنده از مقصر تصادف تقاضای خسارت بیکاری کردم اما قاضی کفته چون دیه ماذی گرفتم دیگر نمیتوانم شکایت حقوقی کنم و خسارت ایام بیکاذی ممکن الحصول بگیرم.حگم دیه بریده شده اما من هنوز دریافت نکردم آیا درست است نطر ایشون ؟؟