سلام خدمت سرکارخانم تصرف زمین

عیسی غلامی
سلام خدمت وکیل محترم مادربزرگم تقریبا 70سال پیش زن به آقای میشه که اون زمان پول وطلا کم بوده مهربه را نخل می دهند40 بوته و اون نخل هم پلاک شده ب اسم مادر بزرگم وبادلایلی ک شوهرش اختلال حواس داشته طلاق می ده ب مادر بزرگم الان قریب 77 سال هس که نخل وزمین درتصرف مان بوده امسال نوه های شوهرش ادعای زمین می کنند درصورتی که زمین پلاک شده به اسم مادر بزرگم ایا می توانند زمین راازمان بگیرند ؟وجوابشان این است که نخل ها از بین رفتن دیگر شما حقی ب زمین ندارید