اینترنت

مصطفی
سلام خسته نباشید دو سال قبل اینترنت من حک شد بعد کارت یک نفر دیگر را خالی کردن الان که دادگاه رفتم قاضی من را بازداشت کرد تا رضایت بگیرم من هم 3500 میلیون پول دادم اما الان برای من حکم 6 ماه حبس تعزیری طبق ماده 147 مجازات اسلامی و با رعایت ماده 38 همان قانون را داده چه کاری باید بکنم راستی پولی که از حساب خرج شده از دو تا آیپی بوده ولی قاضی همه را گردن من انداخت