ریجکت ویزای شنگن

سلام من برای کنگره از سفارت فنلاند اقدام کردم. زنگ زدن گفتن ویزا قبول شده ولی بعدکه برای تخویل پاسپورت رفتم به دلیل تعویض بلیط برگشت ریجکت کردن!!!