گرفتن عقب نشینی از شهرداری

امیر علی

با سلام خدمت سرکار خانم.

پدر بنده در سال های پیش خیلی زمین داشته که همه را فروخته و الان قولنامه های ان با شماره پلاک ها موجود است.بنده به دنبال عقب نشینی های این ملکها میباشم.آیا از کجا بدانم اینها عقب نشینی دارد ؟به من میرسد؟چه باید کد؟حیلی زمین هست و در نقطه خوبی از شهر هم میباشد.

با تشکر