رابطه

با سلام پسری هسم مجرد مدتی پیش با یه خانمی اشنا شدم ایشون خودشونو مجرد معرفی کردن بعد مدتی معلوم شد ک شوهر دارن و با شوهرش حرف زدم و قضیه رو گفتم با توجه به اینکه این خانم من و فریب داده و من چندین بار گفتم ک نیتم ازدواجه فقط ایا از لحاظ قانونی جرمی شامل من میشود؟