حق سرقفلی اجاره نشین مغازه

با سلام و احترام
آیا در صورتیکه که اجاره نشین مغازه بیش از سه  یا چهار سال سال ، قرار داد مستمر داشته باشد ، میتواند درخواست هایی مانند حق سرقفلی و ... کند ؟ راه حل چیست ؟ البته قرارداد سال به سال بسته میشود . آیا اگر در متن قرارداد وی ذکر شود که هیچ حق و حقوقی در مورد سرقفلی ندارد ، کافیست یا خیر ؟
با تشکر