چک ضمانت

علی

سلام چک ضمانتی در قبال خانه ام که دادم رهن گرفتم ومن شهر دیگه دادمش به رهن خونه خودم الان می تونم روش اقدام کنم