طلاق

بهنام
سلام من میخوام زنم رو طلاق بدم و چیزی جز یک منزل مسکونی که ارثیه پدریم هست و با مادرم واسه خونه شریک هستیم و در انجا سکونت داریم اگر من درخواست طلاق بدم میشه باز مهرییه زنم رو به صورت اقساط پرداخت کنم یا باید نقد پرداخت کرد مرسی