چک

amin

با سلام بنده از کسی چک داشتم دادم به شخصی برام برگشت بزند و کارهای دادگستریش رو انجام بدهد حالاکه موقع جلب کردن صاحب چک شده از من پول می خواهد و بمن با ایشان قراردادی که دارم میلغ در آخر کار قرار بوده بهش پرداخت بشودمن میتونم از این شخص شکایت کنم