روابط نامشروع

با استادم روابط تلگرامی داشتم چند باری ازم خواستن ب منزلشون برم من امتناع کردم و این تو متن چتها مشخصه عکس رد و بدل شده و همینطور ایشون از روابط جنسیشون با همسرش صحبت کردن و همین طور اطلاعاتی در رابطه با خانواده.همسرشون ایشون رو هک کرده و تهدید کرده اگه حق و حقوقش رو ندن از طریق قانون اقدام میکنه و مدارک رو پیش قاضی میبره.سوالم اینه در صورت شکایت منم احضار میشم؟و چون آدرسی از من ندارند چطور اینکارو میکنند؟و آیا اسکرین شات از چتها و داشتن عکس مدرک محسوب میشه؟