وصیت پدر

علی
درود. پدر بنده اپارتمان مسکونی تجاری(کل داراییش) رو مکتوب در حضور چهارشاهد و امضای اونا به این صورت وصیت کردن. چهار دانگ از شش دانگ منزل رو صلح نموده به اینجانب که تنها فرزند پسرش و فرزند بزرگترش هستم به یک من قند و سه سیر نمک ومبلغش رو نقدا دریافت کرده و دو دانگ باقی از منزل رو به چهار خواهرم به نسبت مساوی به مبلغ یک من قندو سه سیر نمک که نقدا دریافت نموده. تا زمانی که زنده هست اختیار و فروشش با خودشونه و بعد از وفات ، منزل در اختیار همسرشون(مادرم)باشه. لازم به ذکره که عمده مسولیت وهزینه های زندکی اعم از ازدواج خواهران و بیماری پدر و مادر رو من متقبل بودم وعهده دار. و دلیل اینک چهار دانگ رو به من واگذار کرده همین بوده. بالای برگه قید شده وصیت وصلح نامه ولی کلیات متنش چیزیه که بالا عرض کردم راهنمایی بفرمایین که 1_این وصیت نامه محسوب میشه یا صلح نامه.؟ ایا خاوهرا میتونن ادعا کنن که ای وصیت نامه هست و فقط تا یک سومش قانونیه؟ 2_ اگه صلح نامه محسوب میشه ،از لحاظ قانونی درسته و خواهران از اگه اعتراض داشته باشن اعتراضشون درسته یا نه؟ 3_ اگه صلح نامه باشه، همین برگه با امضای چهار شاهد کفایت میکنه یا بلید ثبت محضر بشه؟ با سپاس