فسخ قولنامه

با سلام

بنده چندی پیش قصد خرید خانه ای را از دو شریک داشتم بنا به پاره ای از مشکلات از خرید ملک کورد نظر منصرف شدم. این در حالی بود که بنده و یکی از شرکا قبلا قولنامه را با شرایط حق فسخ( 10 درصد ارزش معامله بعنوان خسارت فسخ توسط هر یک از طرفین) امضا کرده بودیم . قبل از اینکه شریک دوم قولنامه را امضا کند من هم به شریک اول و هم به بنگاه اعلام کردم که از معامله منصرف شده ام. اما با این وجود شریک دوم بعد از اعلام انصراف بنده قولنامه را امضا نموده است و بنگاه هم با علم به انصراف بنده به ایشان این اجازه را داده است. در ضمن من 1300000 تومان پول بعنوان بیعانه نزد ایشان دارم که حاضر به پس دادن و فسخ معامله نیست. لازم به ذکر است که بنگاه اعلام کرده است که حاضر است شهادت بدهد که بعد از اینکه من اعلام فسخ کردم شریک دوم قولنامه را امضا کرده است .حال سوال من این است:

1- آیا کار شریک دوم مبنی بر امضای قولنامه پس از اعلام انصراف من از معامله قانونی است؟

2- آیا آنها می توانند از من خسارت فسخ معامله را بگیرند ؟

3- آیا بنده می توانم پولی را که نزد ایشان دارم از ایشان پس بگیرم؟

با تشکر ازلطفتان