اصلاح شناسنامه

MOHAMAD HASANLOO

سلام
سن واقعی بنده63سال می باشد.متاسفانه در شناسنامه57سال درج گردیده است.
1-آیا می تونم برای اصلاح شناسنامه اقدام کنم؟
2-ایا شناسنامه جدید برای بازنشستگی 60 سال مورد قبول سازمان تامین اجتماعی می باشد؟
باتشکر