تامین خواسته

با سلام
بنده کارمند هستم و ضامن شخصی نظامی شده ام(برای دریافت وام ) ، اکنون یک سال است از پرداخت اقساط خودداری نموده ، آیا می توانم دادخواست تأمین خواسته برای مسدود نمودن حقوق ایشان را مطرح نمایم؟ضمناً بانک در یکی از مراجعات بنده 2 میلیون تومان از حسابم را کسر و بجای اقساط ایشان واریز نموده است.