شكايت از مزاحمت تلفني و افترا و تهديد

رضا مزرعه

سلام

وقت بخير 

ماشيني و اجاره كردم بدون راننده به صورت ماهيانه از تاريخ ٨/٢/١٣٩٤لغايت ٨/٢/١٣٩٥ كه ماشين و تحويل ايشون دادم 

طبق تو ضيحات قبلي اين اجاره خودرو من از ايشون شفاهي بوده بدون مدرك يا رسيدي و يا شاهدي و مبالغ به حساب ايشان واريز گرديده 

ولي ايشون  از روز تحويل مرتبا مزاحم من و خانواده و مبادرت به حتك حرمت و افترا بين دوستان من شده

الان بعد از گذشت دو ماه شكايت كردن و دونفر شاهد هم معرفي كردن كه صد در صد شاهدي بين ما نبوده 

لذا تقاضا دارم راهنمايي بفرماييد بابت حتك حرمت و ايجاد مزاحمت افترا زدن به من نزد دوستان همكاران و كسبه و مزاحمت تلفني و حتي كشيك دادن جلوي درب منزل ميتونم از ايشون شكايت كنم 

و بعد اينكه دعوي جرح از شاهدين و به چه صورت و چه زماني بايد مطرح كنم 

كمال تشكر 


Sen