گرفتن مغازه

زهرا
حدود 2سال پیش همسرم مغازه ای رو بنام من،خریدن.البته اقساطی.سال اینده موعد تحویل مغازس.الان کارمون به طلاق کشیده و سند مغازه پیش مادرشوهرمه.بدون داشتن سند میتونم مغارمو بگیرم؟