اخذ شناسنامه برای خانمم

سلام خانم وکیل

خسته نباشید

یحی ظاهری هستم و ایرانیم

خانمم افغانی هست که در ایران باهم آشنا شدیم و عروسی کردیم اما ازدواج ما ثبت نیست

الان یه پسر هم داریم

میخواستم برای خانمم شناسنامه بگیرم

لطفا راهنمائیم کنید که باید چکار کنم؟؟؟

منتظر پاسخ شما هستم