ازبین رفتن بکارت

باسلام درصورت تجاوز مردمتاهل به دخترباکره و ازبین رفتن باکرگی دادگاه چه مبلغ جریمه ای برای مرد درنظر میگیرد؟لطفا حدودش رو بفرمایید.آیا پیشنهاد30میلیون به مرد بدون شکایت و آبروریزی زیاد است؟باتشکر