تحویل جهیزیه

محمد

با عرض سلام. دخترم حاضر به طلاق نیست .دامادمان بصورت پیامکی پنج روز مهلت داده بعلت اینکه خانه مستأجری را می خواهد تحویل دهد جهیزیه را تحویل بگیریم. وگرنه مسئولیت اجاره آنرا نمی پذیرد. ما که آمادگی اینکار را نداریم آیا در صورت عدم دریافت ،ما مقصریم؟ ضمناً آیا همین دلیل بر ادعای نفقه نمی شود؟با تشکر و آرزوی سلامتی.