تنصیف دارایی

صابر

با سلام و قبولی طاعات
بنده در طول مدت زندگی با همسرم، هر ماه مبلغی حدود یکصد هزار تومان بهشون می دادم تا اگر کاری داشتند یا خرجی می خواستند بکنند، پول داشته باشند. الان متاسفانه به خاطر سوء رفتار همسرم کار ما به جدایی کشیده است، اما اثبات آن برای دادگاه به خاطر محدودیت هایی، امکان پذیر نیست. حال طبق تبصره 6 ماده واحده، آیا شرط اعمال تنصیف دارایی ها به خاطر پرداخت این هزینه ها در دوران زندگی، برقرار است یا خیر؟
ممنون.