سند مسکونی

جاوید
اینجانب منزل مسکونی خریده که نوساز میباشد ایشان قرار بوده آبان 94 سند واحد را آماده کند و تا 2 ماه قابل تمدید بوده است ولی ایشان تا این لحظه یعنی 8 ماه سند را حاضر نکرده و حتی پاسخگو نمیباشد و میگدید فعلا وقت ندارم و با توجه به اینکه من در دفتر اسناد عدم حضور را نگرفته ام آیا الان میتوانم شکایت کنم و لطفا بفرمایید چگونه؟