رابطه جنسی

سلام.من دوماه پیش با ی دختر ک ادعا میکنه پردش ارتجاعیه رابطه داشتم.اگر کس دیگه ای از قبل باعث زوال پردش شده باشه و به من دروغ گفته باشی اگه شکایتی صورت بگیره میتونه گردن من بندازه؟ پیاماشو دارم ک میگه پردم ارتحاعیه