صدای پمپ آب همسایه های مجاور

جعفر شیخ نجفی

با سلام...

همسایه های ما پس از ساخت و ساز و نوسازی در ساختمانشون از پمپ آب استفاده کرده اند. البته یکی از همسایه ها پمپ آب رو تو پارکینگ قرار داده و دیگری در زیرزمین. با این وجود صدای این پمپ ها ما رو خیلی آزار میده خصوصا موقع شب که میخوایم استرحت کنیم. آیا راهکاری برای این مسئله وجود داره؟ البته فکر نمیکنم با گفتگو بتونم با همسایه ها به راه حلی برسم. آیا امکان بررسی حقوقی و شکایت وجود داره؟