مشاوره ملکی

میکائیل سقائی
با سلام پدرم در حدود سال 71 72 خانه خود را وکالتی به نام من زد و نیز 2سال پیش همان خانه را رسمی با سند به بنده داد در حضور دو تن از 3 خواهرم ودو خواهرم نیز سند را به عنوان شاهد امضاء کردند ولی بعد از چند مدت متوجه شدم برادرم و3خواهرم با تهدید از پدرم امضاء گرفته اند و قول نامه ای در یک بنگاه آشنا تنظیم کرده اند به تاریخ 20 روز قبل از سند رسمی بنده و با استناد به همان قول نامه بر علیه بنده شکایت کرده اند حال از شما درخواست کمک در این رابطه را دارم ممنون از راهنمائی شما