عدم امکان فعالیت در املاک تجاری مشاعی

با سلام من در دو مغازه با یک نفر( به صورت 30 درصد برای من و 70 درصد برای شریک) شریک می باشم،در حال حاضر با توجه به اختلافات به وجود آمده شریک من اجازه فعالیت در مغازه ها را به من نداده و کلیه حساب های مربوط به پوز را به نام خود کرده است.در حال حاضر من چه کار باید بکنم که در مرحله اول جلوی فعالیت مغازه ها را بگیرم و سپس تعیین تکلیف نمایم.

با تشکر