اثبات شراکت

ابوالفضل

باسلام و احترام، بنده حدود 3 سال پیش با شخصی از آشنایان با عنوان شراکت شروع به کار کردیم به این صورت که پول شراکت تمام و کمال از من بود و اون آقا آشنایی با بازار و کار رو داشت ، به صورت لفظی سود و زیان رو به صورت 50-50 توافق کردیم  و به خاطر آشنایی و اعتماد قراردادی بین ما نوشته نشد حتی بنده قبول کردم قرارداد اجاره مغازه به نام اون آقا باشه ، ولی چک دو امضاء و حساب مشترک داریم و دو حساب دیگه مغازه به نام من هست که گردش مالی داشته همینطور دستگاه پوز هم به نام من هست، در حال حاضر اون آقا زیر شراکت زده و برداشت هایی که هر دوی ما در طول سال برای امرار معاش داشتیم و سودهای آخر سال که هر دو به صورت مساوی برداشت داشتیم  رو به پای تسویه حساب با من گذاشته ، در صورتی که در تاریخی که ایشون زیر قرارمون زد ، داخل مغازه چندین میلیون جنس و پول و چک وجود داشت که بنده هم سهم دارم، سوال من این است که از نظر حقوقی ما تا زمانی که آخرین چک دو امضاء رو داشتیم شریک محسوب میشیم؟ و من در دادگاه میتونم ثابت کنم که شریک بودیم و حق و حقوقم رو بگیرم؟