دیه

حسین

با سلام  سه سال پیش تصادف کردم الان برای ایتجانب دیه صادر کردند و حکم قطعی شده ما میتوانیم شکایت جدیدی منوط به از کار افتادگی برای اسیب شدید کشکک زانو داشته باشیم ضمناا حکم اینجانب در شرکت بیمه ایران میباشد و تا 3-4 ماه دیگر دیه را واریز میکنن قبل از واریز دیه از اینجانب رضایت در مورد بیمه و مقصر رضایت نامه دفتر خانه ای میگیرند (نظر زکترمتخصص ارتوپد و دکتر ارتوپد بیمه نظر ب آرتروز شدید پیشروتده زانو دارند) لطفا راهنمایی کنید آیا میتوان بعد از پرداخت دیه نسبت ب از کار افتادگی زانو شکایت کرد یا قبل از پرداخت دیه میتوانم شکایت کنم 

با تشکر