درخواست طلاق از جانب مرد

با سلام اگر مرد درخواست طلاق بدهد ولی زن در روز تعیین شده در دادگاه حاضر نشود آیا دادگاه بدون گرفتن حق و حقوق زن حکم طلاق را صادر می کند؟(یا چه اتفاقی می افتد؟)