متهم به توهین

فاطمه

سلام

طاعات و عبادات قبول

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

من پدرم توسط عمویم به دلیل عدم پرداخت محکومیت مالی اجرت المثل ایام تصرف یک  ملک مشاعی به زندان افتادن

و پیرو حبس ایشان با توجه به شایعه ای که عمویم در محل زندگی پخش نمودند مورد شماتت اهالی محل بودیم مبنی بر اینکه مادرم مسبب زندان افتادن پدرم شده است و همین مسئله باعث سرزنش محل نسبت به مادرم شد.برای توجیه همسایه ها من برگه جلب که توسط عمویم از دادگاه گرفته بود را با قید این جمله" که زندان انداختن برادر توسط برادر برای ملک و املاک خودش" به کرکره مغازه مشترکمان زدم

عموی بنده طرح شکایت در دادسرا داشتن بر علیه من و مادرم به اتهام هتک حرمت،فحاشی

در جلسه بازپرسی بنده معترف بودم که بنا به دلایل فوق این برگه را چسبانده ام.بازپرس مادرم را تبرئه و من را با کفالت 100 میلیون ریال ازاد نمودن که با فیش حقوقی ارائه شده بازداشت نشده ام.در حال حاضر ممنون میشم بفرمایید که نتیجه این پرونده چه خواهد بود.من هیچ واژه توهین امیزی در برگه ننوشته ام وهدفم فقط روشن شدن موضوع و اثبات بی گناهی مادرم در زندانی شدن پدرم بوده است

سپاسگزارم