چک تضمین

ssssss

سلام

شرکت ایکس طبق حکم وزارت کار باید با من تسویه حساب کند و پولمو بده ولی رفته رو چک تضمینی که در شرکت گذاشته بودم اقدام کرده و برگشت زده چه کار کنم حسابام بلاک نشه و توقیف اموال نشم؟؟؟

ممنونم