بارداري

با سلام 

اينجانب دختري هستم ٣٠ساله كه مدت ٤ ماه با آقايي در ارتباط بودم و ايشان با قول ازدواج به من و رفت و آمد مكرر با خانواده من با بنده رابطه جنسي برقرار كردن من چند روز هست كه متوجه شدم باردارم و اين آقا با دعوا كردن و كتك زدن من رابطشونو با من به هم زدن ميخوام بدونم از نظر قانون من حقي دارم يا اينكه ميتونم بر عليه ايشون اقدام كنم مشكلي براي خودم پيش نمياد ؟ 

ممنون ميشم كمكم كنين