وكالتنامه ضمن عقد حق طلاق- مهريه

صبا

سلام و خسته نباشيد

در مورد حق طلاق بصورت وكالتنامه اي ازطرف داماد ومهريه ميخواستم سوالاتي بپرسم

- اول اينكه آيا اين وكالتنامه معمولا قبل از عقد تنظيم و امضا ميشه؟

-سوال دوم و مهمم اينه كه آيا به صلاح من(زوجه) هست كه بجاي مهريه حق طلاق داشته باشم و اصلا مهريه تعيين نكنم؟ چون نامزد من هر دو رو قبول نميكنه وتا حدودي درك ميكنم

- با توجه به اينكه مهريه فقط مربوط به زمان طلاق و جدايي نيست و ممكنه خداي نكرده فوت نابهنگام يا ضرر مالي غير قابل پيش بيني اتفاق بيفته كه من در مواردي ديدم كه زن تونسته بواسطه مهريه، اقلا قبل از تقسيم ارث بين والدين همسرش، سهمي از زندگي خودش نصيبش بشه و يا اينكه مثلا در يك مشكل مالي و در مقابل طلبكاران همسرش تونسته بخشي از دارايي همسرش رو بعنوان مهريه برداره، با تعيين نكردن مهريه چه پيش بيني ميتونم براي روز مبادا داشته باشم؟ 

-شرط تقسيم نصف اموال بعد از ازدواج بعنوان مهريه تا چه حد قابل اجرا هست؟ چون من شنيدم كه مهريه بايد يه چيز مشخص مثل پول و سكه باشه و يا ملكي معلوم باشه و آيا شرط تقسيم اموال بعد از ازدواج يه شرط تخيلي هست!؟؟ و اينكه آيا ميشه ارث پدري خودم يا همسرم رو از اين شرط مستثني كنيم؟

بطور كلي ميشه لطفا يك شرط يا قرارداد منصفانه براي طرفين ازدواج كه از لحاظ قانوني محكم و قابل اجرا هم باشه و وكالت طلاق رو هم براي دختر در نظر بگيره به من پيشنهاد بديد؟؟

از توجه شما سپاسگزارم