پرسش

غلامرضا

شرکت مخایرات کرمانشاه علیه من اقامه دعوا نمود و تعداد 48 پرونده برای من ایجاد نموده و من ساکن تهران هستم و با جعل هویت تعداد 48 خط تلفن ثابت خریداری شده، پس از دفاعیت من داده گاه به نفع من رای داده، اما گفته باید نظریه کارشناسی برای هر پرونده موجود باشد. هزینه کارشناس برای هر پرونده 200 تومان می باشد و کل هزینه نزدیک به 9 میلیون تومان که من پرداخت چینین هزینه ای را ندارم آیا امکان دارد بتوان براساس 5 پرونده ایی که داده گاه به نفع من رای داده اقدام نمایم؟ و سوالی بعد اینکه ایا من می توانم هزینه هایی که تا کنون پرداخت نموده ام مانند هزینه وکیل ، هزینه واخواهی ، هزینه کارشناس و ... را وصول نمایم؟؟؟؟

موبایل: 09195036632