اثبات مزاحمت زنا

حسین

سلام.

من با خانمی به مدت یک سال صیغه بودم.پس از یک سال فسخ کردیم.

یک روز این خانم با بنده تماس گرفتند که بیا منزل ما و دوباره ضیغه کنیم و دوباره با هم باشیم و بنده رفتم اما به محض ورودم به حیاط به 110 زنگ زدند و مرا دستگیر کردن به جرم مزاحمت.

چگونه میتوانم بی گناهی خودم را ثابت کنم؟