فروش اشین

محمد حاجیان

خودرویی را به صورت قولنامه دستی و با چک فروختم اگه چک خریدار پاس نشه چه کار باید بکنم.میتونم برا توقیف خودرو کاری بکنم