جعل قرارداد

parisa

با سلام

 توضیح اینکه طی یک قرارداد پیمانکاری 6 ماهه مغازه ای جهت مدیریت عرضه میوه در اختیارپیمانکار قرار گرفت ضمن ارسال اظهار نامه از طرف کارفرما به پیمانکار اعلام گردید که تمایل به تمدید قرارداد وجود ندارد و در تاریخ اتمام قرارداد محل را ترک و اموال را تحویل دهد. پس از اتمام قرارداد طی درخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف صورت جلسه ای تنظیم گردید که طی آن ادامه حضور پیمانکار  در مغازه و ممانعت از حضور کارفرما محرز گردید. در ادامه شکایتی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق به دادسرا ارایه شد که نظر بازپرس محترم این بود که با وجود قرارداد تصرف عدوانی محرز نمی شود و قرار منع تعقیب صادر گردید در صورتی که از ابتدا و طی قرار داد هیچ اختیار تصرفی به پیمانکار داده نشده است. با توجه به توضیح داده شده و این که دنبال راه کاری می باشیم که سریعا به حق خود برسیم پیشنهاد شما چیست؟

در ضمن پیمانکار با جعل قرارداد و گرفتن کپی و تغییر قرارداد پیمانکاری به اجاره و دستکاری در تاریخ قرار داد یک دستگاه کارتخوان برای مغازه اخذ کرده است. لطفا راهنمایی بفرمایید چه باید کرد.