حق با کیست؟؟؟

فاطمه

سلام علیکم. در شهرستان لامرد جنوب استان فارس زندگی می کنیم. زمینی حدودا به مساحت 400 متر از بدر شوهرم که در قید حیات است به شوهر و برادر شوهرم به ارث رسید. به دو نصف مساوی تقسیم شد و ما در زمین خود شروع به ساخت کردیم تا اینکه به زیر سقف رسید که دیگر بولمان تمام شد که سقفش را نگرفتیم.  برادرشوهرم زمینش را فروخت و از شوهرم اجازه خواست که سقف خانه مارا بگیرد و روی بشت بام خانه ما خانه بسازد. تا جایی که یادم می اید قرار شد چهار میلیون شوهرم وام بگیرد و بابت سقف بس دهد.حال بس از گذشت شش ماه شوهرم میگوید من به برادر و مادرم قول داده ام که نصف خرج سقف را بدهم. بنظر من ما که بشت بام خانیمان را داده ایم انصاف نیست که بول سقف هم بدهیم. هم بشت بام بدهیم و هم سقف؟؟؟؟؟؟؟ اینجاست که سوال میکنم این حق است که ما هم بشت بام بدهیم و هم نصف بول سقف؟؟؟ آن هم سقفی که ساخت راه بله هم شامل آن میشود. راه بله ای که وجودش هیچ سودی برای ما ندارد. شوهرم که میگوید من زیر قولم نمیزنم. سوال دوم اینکه اگر بزند و ندهد گناهی مرتکب شده است و حق اناس است؟؟؟؟