طلاق

مرتضی

با سلام  من و همسرم  در دوران عقد هستیم  من فریب خورده ام چرا که خانمم از نظر عقلی کمی کم ذهنه و همچنین یه جراحی در قسمت ناف به پایین وجود داره که مشکوک به سزارین است در زمان خواستگاری چیزیی به من نگفته ان حال من شکایت کیفری کردم ودرخواست پزشک قانونی برای جراحی و ذهنش کردم اما سه بار درخواستم رد شده به نظر شما من باید چکار کنم ضمن این که او درخواسته نفقه کرده است