حقوق کارگر و کارفرما

سلام من برای شرکتی پاورپوینت آموزشی درست میکردم و قرار بود به ازای هر پاورپوینت دستمزد بگیرم من بعد درست کردن چند پاور پوینت گفتم دیگه نمیتونم کار کنم به همین دلیل کارفرما گفته چون وسط کار داریر میری پولت رو نمیدم. من قراردادی ندارم آیا میتونم پولم را بگیرم؟