سرقت

آرزو غلامی
سلام شوهر من به جرم سرقت از دادگاه تجدید نظر به 21 ماه زندان محکوم شده.28 ساله و بدون سابقه هست .میشه حبس رو خرید یا به حبس مشروط تبدیل ش کرد؟