راهنمایی

رحیم
دو هفته پیش داماد خانواده ما با ورود به خانه ما وکتک زدن خواهرم وتهدید من از خانه خارج شد و روز بعد مجددا همین اتفاق تکرار شد اما ایندفع یک عدد قمه به همراه خود داشت وما با پلیس ۱۱۰تماس گرفتیم امابدر گیر شدن با وی دستش زخم شد ومن با ترس ازخانه فرار کردم وبا پلیس تماس گرفتیم حالا با گذشت دو هفته پیامی از طرف دوستان بنده ارسال کرده که از من شکایت کرده و وکیل گرفته اگه میشه راهنکایی کنید سلاحی که بهمراه داشته را نیتوانم بعنوان مدرک به قاضی تحویل دهم چگونه؟ با تشکر از شما