وکالت بلا عزل

آرش

سلام

سالها قبل، پدر، عمو و عمه اینجانب جهت انجام امور ملک موروثی از مادر خود، یک وکالت نامه بلاعزل با اختیارات کامل در زمینه فروش، توکیل و... (همه چیز!) همزمان در یک برگ و یک مکان به شخص ثالثی داده اند. شخص مذکور پس از فوت عمویم املاک را فروخته و پولی نیز به موکلین پرداخت نکرده است. حال سه سؤال دارم:

آیا این وکالت نامه برای هر سه نفر پس از فوت عمویم باطل است یا خیر؟ توضیح این که در این خصوص شکایتی در دادگاه حقوقی تهران مطرح کردیم که مردود شده است.

اگر پاسخ سؤال اول بلی است، اکنون که وی روی زمینها اقدام نموده است میتوان آن را پس گرفت؟

پول فروش زمین را چگونه میتوان از ایشان گرفت؟ آیا خسارت نیز میتوان گرفت؟

با سپاس فراوان