شکایت از برادر.

ندا
باسلام,اینجانب فرزند اول خانواده ام بیست و پنج سال سن دارم و یک برادر بیست ساله دارم که ارامش را از خانواده ما صلب کرده,هر شب چاقو به پدر و مادرم میکشد و شبها از ترس نمیخوابم امنیت جانی نداریم میترسم در خواب ما را بکشد حتی جای چاقویی که سمت مادرم کشیده روی در هست چگونه میتوانم از برادرم شکایت کنم نتیجه اش چه میشود باید به کجا پناه ببرم؟چه کنم ؟خواهشا مرا راهنمایی کنید.