نحوه تنفیذ صلح نامه

محمد سیف الهی

با عرض سلام و خسته نباشید.

می خواستم ازتون بپرسم ، چطور می تونم سند رسمی مالکیت چند زمین کشاورزی و یک خانه در یکی از روستاهای  شهرستان تفرش از توابع استان مرکزی  که متعلق به پدربزرگم ( پدر پدرم) می باشد رو با شرایط زیر رو دریافت کنم

1-  انحصار وراثت پدر بزرگم انجام نشده است ( ایشان دو وارث دارند که یکی پدرم و دیگری عمه ام می باشد. متاسفانه تنها مدرک موجود از عمه ام یک کپی شناسنامه از صفحه اول می باشد اما انحصار وراثت پدرم قبلا انجام شده است که یکی از وراث که مادرم باشه فوت کرده که انحصار وراثت ایشون هم انجام شده)

عمه ام طی یک صلح نامه غیر رسمی  تمامی ماترک پدری خود را به من صلح نموده ( حدود بیست سال پیش با مهر شورا و گواهی اعضای وقت شورای روستا)  

3-سهم خواهرام رو هم می خواهم بخرم

مدارک موجود:

1- در مورد پدر ومادر و خواهرم تمامی اسناد هویتی موجود است، ضمنا یک وکالت کاری از خواهرانم هم دارم

2- شناسنامه و گواهی فوت پدربزرگ 

3- کپی شناسنامه عمه ام

4- اظهارنامه ثبتی به تاریخ 1315 در خصوص زمینها شامل حدود زمینها و پلاکهای ثبتی

5- استشهادنامه های قدیمی (همون سال 1315)

6- صلح نامه دستی عمه ام به اینجانب با مهر شورای روستا و امضای اعضای وقت

 ضمنا تمامی کسانی که من و پدربزرگم رو بشناسن و می تونم برای شهادت دادن ازشون دعوت کنم (بعد این همه سال) بالاخره یک نسبتی با من دارند.

سال فوت پدربزرگ : 1351

سال فوت پدر: 1371

سال فوت عمه: 1382

سال فوت مادر: 1389

سال تولد خودم : 1359

محل فوت همه این عزیزان تهران می باشد اما داراییهایی که از پدربزگم هست همه اش در همان روستا است و پدربزگم تقریبا کمتر از 10 سال از عمر 75 ساله خودش رو در تهران بوده.

با سپاس