درخواست عدم تمیکن

صنا

با سلام و احترام

شوهرم آدمی بد اخلاق بی ملاحظه و دروغگو درو دورنگ  . اصلن حرمت و احترام بارش نیست.و  چندین مشاوره به من گفتن چند شخصیتی ست .مدت ده ساله با همسرم که مشکل عصبی  و اخلاقی داره  زندگی کردم چون زندگیم رو دوست داشتم با اخلاق بدش ساختم و همواره صبر وو گذشت داشتم ولی الان دیگر بدن من تحمل کتکهای همسرم رو نداره و چند روز پیش از دست همسرم  به دلیل ضرب وشتم شکایت کرده و چون امنیت جانی از دستش ندارم به خانه ی پدرم پناه بردم .  و دو روز بعد  با پدر و خواهرم به خانه رفتم که وسایل شخص ام رو بردارم قفل در خانه را عوض کرده بود و این مدت با پدرم به خیابون میرم  که در این مدت یکبار به پدرم حمله کرده  و پدرم رو مورد ضرب وشتم قرار داده  که ادعا داشته باید زنم به خانه ی من برگردد که بازم از دستش شاکی شدم . دیروز درخواست عدم تمکین رو داده ولی اخطاریه ایی به دست من نرسیده و از طرف مشاوره با من تماس گرفتن و گفتن یک جلسه باید بیایی مشاوره از طرف دادگاه. بخاطر حکم دادخواست عدم تمکین شوهرم. سوالم از حضور شما این است که  بدون اینکه به من اخطاریه رو بدن  تلفنی از دفتر مشاوره بهم خبر دادن برم مشاوره.  اگه به مشاوره نروم چون اخطاریه رو ندیدم مشکلی پیش نمی یاد ؟؟باتشکر از راهنمایی شما