بازپرداخت چک برگشتی

اکبر فتحی
سلام بنده دو میلیون تومان چک به یک نفر بدهکارم که از مبلغ فوق یک میلیون تومان به حساب ایشان واریز کرده ام اما ایشان در دادگاه قبول نمی کنند و کل مبلغ چک را میخواهند