خسارت درمانی

ا م

می خواستم بپرسم اگر پزشک داروی تجویزکند  که عوارض 
جانبی داشته باشه میشه از بیمه پزشک برای جبران خسارت
درمان استفاده کرد -
با مصرف داروی پزشک دچار خونریزی معده شدم که تا به حال 
بیش از 3 میلیون هزینه داشته  - و چون بیمه ندارم کل هزینه
رو خودم پرداخت کردم -
اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم -