خیانت در امانت

هستی

سلام

فردی چند سال در یک منزل سکونت داره و اون منزل هیچی نداشته فقط 4 عدد دیوار بود نه لوله کش آب و گاز و سیم کشی برق و تلفن هیچ نوشته ای دال بر اینکه مالک چیزی رو به عنوان امانت نزد فرد گذاشته باشه وجود نداره و هیچ قراردادی یا دست نوشته ای دال بر اینکه اینجا اجاره داده شده است و .... نداره . اگر مالک شکایت کنه دال بر اینکه من وسائل داشتم و شاهد داشته باشد چه کاری می تواند انجام داد .