ترک انفاق

رضا
سلام بنده به خاطر ترک انفاق ساختگی به یکماه حبس با دو درجه تخفیف محکوم شده و قطعی شده است.آیا قانون جدیدتیرماه۹۵مبنی بر جایگزین حبس شامل حال بنده میشود؟ لطفا راه حل بفرمایید.با تشکر